Adatvédelem

Adatgyűjtés és adatvédelem

A FutureLabs Kft. kijelenti, hogy elkötelezett a személyes adatok védelme mellett és a szolgáltatásain, termékértékesítésein keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak megfelelően kezeli.

A honlapunkat térítésmentesen látogathatja, viszont a honlap meghatározott tartalmainak láthatóságát regisztrációhoz kötjük. A regisztrációhoz szükséges adatok azonban személyes adatoknak minősülnek.


A FutureLabs Kft. célja az Ön igényeinek, szükségleteinek kielégítése. A személye adatai kezelésével tudjuk a termékeinket, szolgáltatásainkat bővíteni, minőségét javítani és új termékeiről/szolgáltatásairól tájékoztatni.

A FutureLabs Kft. a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személynek nem adja ki, nem továbbítja. A személyes adatokat csak addig tárolja, és használja a fent megjelölt célokra, amíg adattulajdonos kifejezetten nem kéri írásban azok törlését. Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben az Ügyfélszolgálaton keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását.


Adatkezelés

A Future Labs Kft. ügyfelei adataihoz kizárólag a Kft. munkatársai férnek hozzá a feladatuk ellátásához, valamint szolgáltatásaink, termékértékesítései ajánlásához. A Future Labs Kft. marketing tevékenység és az ügyfelek elégedettségének felmérése céljából felveheti a kapcsolatot az ügyfeleivel elektronikus levél vagy telefonos megkeresés formájában. Az ilyen típusú megkereséseket az ügyfelek az Ügyfélszolgálaton keresztül benyújtott írásos formában visszautasíthatja, de akár le is tilthatja.

Az új ügyfelek e-mailen keresztül történő megrendelése esetén személyes adataikat automatikusan rögzítjük, minden külön tájékoztatás nélkül. Az ügyfél elektronikus levélben történő megkeresés esetén hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Future Labs Kft. rögzítse és azt a már fent említett módon és formában felhasználja.  Mindaddig, amíg az Ügyfélszolgálaton keresztül az ügyfél annak törlését írásban nem kéri.