Mikor kell feltüntetni a vevő adószámát?

2017. január 1-jei hatállyal módosul az áfatörvény, így a belföldön letelepedett adóalanynak kötelező a számlán feltüntetnie a termék vevője, szolgáltatás igénybevevője adószámának első nyolc számjegyét, ha a számlában az áfa eléri vagy meghaladja a 100 ezer forintot.

Amennyiben a fenti előírástól eltérőn a számla nem tartalmazza a vevő adószámát, akkor nem felel meg az Áfa törvény előírásainak, és a számla kibocsátó mulasztási bírsággal szankcionálható, illetve a partnere nem vonhatja le a számlában feltüntetett előzetesen felszámított adót, mivel a számla adólevonásra nem jogosít, ha nem tartalmazza a belföldön nyilvántartásba vett adóalany vevő adószámát. Amennyiben az e feltételnek meg nem felelő számla mégis kibocsátásra került, a számlát a számla helyesbítésre vonatkozó előírásoknak megfelelően javítani kell.

A 2017. január 1-jét megelőzően kibocsátott számlán abban az esetben kötelező feltüntetni a vevő adószámát, ha az abban áthárított adó legalább 1 millió forint. Ezen előírást kell alkalmazni akkor is, ha a 2017. január 1-jét megelőzően olyan ügylet tekintetében történt számlakibocsátás, amely ügylet teljesítési időpontja 2017. január 1-jére vagy azt követő napra esik.

2017. 01. 01.

Hír archívum

2020. 05. 19. Az elektronikus számlákkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók
2019. 09. 19. Online Számla rendszert érintő változások 2019-09-19 13:20
2019. 09. 06. Online Számla rendszer lassulása
2018. 07. 01. Elindult a Hermesz NAV online számlázó modulja
2018. 06. 22. Tájékoztató az Online Számla rendszerben az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének előfelté
2018. 01. 04. Az Online számla rendszere
2017. 05. 02. Számlázóprogramok bekötése a NAV-hoz
2017. 01. 17. EKÁER karbantartási üzemszünet
2017. 01. 01. Mikor kell feltüntetni a vevő adószámát?
2016. 12. 14. EKÁER karbantartási üzemszünet
2016. 10. 13. Egyszerűsített adattartamú bejelentés, EKÁER-szám igénylés
2016. 08. 01. EKÁER változás a 3,5 tonna ösztömeget meghaladó gépjárművekre
2015. 12. 29. Számlázó programokkal szembeni követelmények változása 2016. január 1-jétől
2015. 12. 08. EKÁER karbantartási üzemszünet
2015. 11. 24. EKÁER rendszer üzemszüneti eljárásának visszavonása
2015. 11. 23. EKÁER üzemszüneti eljárás
2015. 09. 10. Az EKÁER rendszerben 2015. szeptember 10-én 12:50 órától üzemszünet visszavonása
2015. 09. 07. EKÁER üzemszünet 2015. 09. 08-án
2015. 09. 07. Az új határidő az EKÁER 1,9-es XSD verzióváltáshoz
2015. 06. 01. Elekrtonikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKÁER)
2014. 09. 24. Számlázó szoftver bejelentés a NAV-nál